Blog

آجر

آجر ده سوراخ

آجر ده سوراخ

آجر ۱۰ سوراخ که آجر ممتاز و آجر ۵/۵ ممتاز نیز شناخته می شود جهت نما ساختمان ، دیوار سالن ها و استفاده در سوله ها کاربرد دارد . با نفوذ ملات در سوراخ های آجر ۱۰ سوراخ استحکام و ایستادگی دیوار بیشتر می شود و همچنین با قرار گرفتن میلگرد در سوراخ های آجر ، مقاوت در برابر زلزله نیز تضمین خواهد شد. شرکت آجر سفال اصفهان ، آجر ۱۰ سوراخ را در ابعاد و رنگ های مختلف از جمله آجر ده سوراخ قرمز یا آجر نسوز تولید می نماید.